Leesclub vragen

Vragen voor de leesclub. Een aanzet tot discussie. Ook te downloaden: Leesclubvragen Sabina – Nynke Smits

1) De subtitel ‘’ Vrouw van Hadrianus, een bijzondere liefdesgeschiedenis’’ dekt de lading wel en ook weer niet. Waarom?

2) Wat vind je van het motto van Anthony Birley voor in het boek? Kan de schrijver van een historische roman als enige ‘de waarheid’ boven tafel krijgen? Op welke specifieke ‘waarheid’ doelde Birley?

3) Hoe ontwikkelt Sabina’s karakter zich, van klein meisje tot oudere vrouw? Welke constanten vind je en welke veranderingen?

4) Wat lees je af uit de hoofdstuktitels?

5) Vind je Mindia een liefhebbende zuster? Waar zie je dat aan?

6) In het laatste jaar van haar leven verwijdert Sabina zich letterlijk van Hadrianus, in twee fasen. Eerst gaat ze naar het boerderijtje, vervolgens naar Rome. Waarom gaat Sabina weg, en zijn het verstandige beslissingen?

7) Hoe eist de schrijfster een plaats op in de geschiedenis voor Sabina?  Hoe heeft Sabina volgens de schrijfster invloed op Hadrianus en dus op de geschiedenis?

8) Sabina’s houding en gevoelens ten opzichte van  Hadrianus zijn ambivalent. Hoe komt dat en waaruit blijkt dat?

9) Hadrianus en Sabina staan ambivalent tegenover de traditionele staatsgoden. Op welke wijze proberen zij een spirituele leegte die de staatsgodsdienst (onder andere ook) bij hen oproept te vullen? Waaruit blijkt dat zij die leegte niet als enigen ervaren?

10) Wat is de functie van Lupus in het verhaal?

11) Hadrianus heeft blijkbaar openlijk een relatie met Antinous. Waarom wordt Antinous steeds somberder over zijn relatie met Hadrianus?